logo

İTÜ GİMDER’in Mentor Projesi hayata geçti

mentor itü3

İTÜ-GİMDER; Tüm İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ve İTÜ Makina Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunlarını bünyesine katarak, yaptığı faaliyetlerle İTÜ’lülük ruhunu kaybetmeden ilerleyen, büyüyen, sektöre şekil veren öncü bir dernek olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda her sene düzenlenen etkinlikler, programlar ve planlanan özel günler ile her geçen zaman diliminde daha da büyüyerek, daha çok İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ve İTÜ Makina Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezununa ulaşıyor. Mezunlar ile beraber tek bir çatı altında hareket etmeyi kendine ilke edinen İTÜ-GİMDER, bu ruha sahip tüm mezunlarına ve öğrencilerine yol gösterici olmayı hedefliyor.

Bu hedefe ulaşmak için İTÜ-GİMDER, İTÜ Gemi Mühendisliği Kulübü ile ortak paydada buluşarak “Mentor Projesi”ni hayata geçirdi. Proje; İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde okumakta olan öğrencilerin kişisel yönelimlerine karar vermelerinde fikir danışmanlığı yapmak üzere; sektörde aktif olarak çalışmakta olan mühendisleri projede yer alan gönüllü öğrencilerle tanıştırmayı ve bu sayede öğrencilerin kişisel ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda hayata atılmalarını, doğru kararlarla sektörde ve öğrenim hayatlarında daha başarılı olmalarını hedefliyor. Bu proje ile mezun olan ve sektörde aktif çalışmakta olan mühendisler, öğrencilere yönelik mentorluk görevi üstlenecekler ve bu süreçte yeni, dinamik bireylerle yeni bakış açıları geliştirebilecek, bilgilerini tazeleyip, gelecekte birlikte çalışabilecekleri çalışma arkadaşlarını şimdiden seçme şansını yakalamış olacaklar. Aynı süreçte öğrenciler ise; kendilerinden beklenen görev ve sorumluluk tanımını daha iyi anlayıp, daha gerçekçi hedef belirleyebilecekler, kendileri ve akademik projeleri için en doğru eylem planını hazırlayabilecekler. Ayrıca sektörel tecrübelere yakından tanıklık etme fırsatı bulacakları için daha etkin kararlar alıp, mesleki aidiyetlerini şimdiden geliştirebilecekler.

Projenin ilk aşaması, projede gönüllü olarak yer almak isteyen öğrencilerle yapılan bir mülakat ile hayata geçti. Mülakat, öğrencilerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara en uygun mentorun seçilmesi ve tarafların eşleştirilmesi için hassasiyetle gerçekleştirildi. Mezun olmuş ve yurt dışında çalışmakta olup projeye destek vermek isteyen mezunlar içinse uzaktan bağlantı yoluyla mentor öğrenci eşleşmesi sağlandı. Eşleşmeler neticesinde mentor ve öğrencilere en uygun görüşme planı hazırlanarak projenin ikinci aşaması da tamamlandı.

Projenin üçüncü ayağında ise; eşleşen mentor-öğrenci görüşmeleri düzenli olarak devam etmekte olup, öğrenciler mesleki gelişimlerine dair deneyimlerini not etmektedirler.

Projenin son aşaması olarak, tüm mentor ve öğrencilerin bir arada oldukları ve süreç boyunca edinilen deneyimlerin taraflarca paylaşıldığı bir platform düzenlenerek, projenin sektöre sağlamış olduğu katma değer tüm katılımcılarla paylaşılacak.

Projeye ait detaylara mentor.itugimder.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

mentor itü2

mentor itü1

7deniz

Etiketler: » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

*